Jasper Beyuka

Jasper Beyuka Fetishes Jasper Beyuka Fetishes
Jasper Beyuka Jasper Beyuka
Short Bio

Jasper Beyuka is a Zuni fetish carver. He credits his parents Edward and Madeline Beyuka as teachers. He is related to artists Jonathan Beyuka, Jasper Beyuka, Philbert Beyuka, Cheryl Westika (sister), Allison Beyuka (brother), Ione Beyuka, and Jeb Beyuka.